ASSESSORAMENT FISCAL

Analitzem les obligacions fiscals i tributàries dels nostres clients, i els assessorem en la seva activitat per garantir el compliment d’aquestes obligacions davant l’Administració Tributària. Prestem el servei tant a persones físiques com jurídiques. 

Estudi de fiscalitat
Gestió d'impostos
Inspeccions fiscals
Planificació fiscal
Altres operacions
 
Assessoria Fiscal Tàrrega Lleida


Serveis de gestoria Ecofinancera Tàrrrega Lleida
 

GESTIÓ ECONÒMICA-FINANCERA

El nostre equip especialitzat en matèria econòmica-financera, està a disposició dels clients per oferir assessorament a empreses i particulars en la presa de decisions d’aquest àmbit. Analitzem la situació economicofinancera i oferim solucions per planificar i optimitzar la seva estructura financera.

Balanços de situació
Hipoteques
Fonts de finançament
Estudis de viabilitat
Estratègies
Anàlisi estats financers
Altres operacions
 
 

ASSESSORAMENT COMPTABLE

Interpretem els estats comptables dels nostres clients i els assessorem en la confecció de la seva comptabilitat, per garantir, no només que l’empresa assoleixi els seus objectius, sinó també que compleixi la normativa segons el seu sistema de tributació.

Confecció registres PGC
Estimació objectiva simplificada
Mecanització
Gestió de patrimoni
Planificació de la comptabilitat
Altres operacions
 


Assessorament Comptable a Tàrrega, Lleida


Assessorament Laboral, Tàrrega Lleida
 

ASSESSORAMENT LABORAL

Ens encarreguem de realitzar les gestions de l’àmbit laboral i de Seguretat Social d’empreses i autònoms. El nostre equip especialitzat en dret laboral, també ens permet assessorar i guiar els nostres clients en les relacions entre empresa i treballadors.

Nòmines
Seguretat Social
Contractacions
Inspeccions de treball
Expedients de regulació
Altres operacions
 
 

ALTRES SERVEIS DE GESTORIA

Ortiz Secanell ofereix també assessorament personalitzat en altres gestions administratives d’empreses i particulars. . 

Auditories
Dret concursal
Herències
Subvencions
Arrendaments
 


Altres serveis de gestoria a Tàrrega Lleida.